Mindfuck. Amelcio ma w…

Categories Bitcoin

Mindfuck. Amelcio ma w Niemczech rodzinę, która siedzi tam od 25 lat więc są imigratami w pierwszym pokoleniu. I ci imigranci, nigdy nie mieli problemów z imigrantami, czyli z samymi sobą.
Drogi Amelcio, to nie imigranci mają w Niemczech problem, to Niemcy mają problem z imigrantami ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#bitcoin #kryptowaluty #bekazamelcia