Kolejny powód, dla którego…

Categories Bitcoin

Kolejny powód, dla którego każdy powinien mieć własny (serwer) pełny węzeł a nie łączyć się z obcymi. Można połączyć Electrum z własnym węzłem zachowując bezpieczeństwo i prywatność transakcji https://github.com/chris-belcher/electrum-personal-server Łącząc się z obcymi ujawniamy wszystkie swoje adresy #kryptowaluty #bitcoin #btc #bch #bcc #phishing