Jutro, 3. stycznia (data…

Categories Bitcoin

Jutro, 3. stycznia (data nieprzypadkowa…) w #bitcoin nowe święto „Proof of keys celebration”.

Tego dnia sugeruje się wycofać wszystkie swoje środki, które trzymamy na giełdach, kantorach i w innych tworach i przelanie ich na prywatne portfele, których klucze prywatne są pod naszą wyłączną kontrolą. Ma to na celu sprawdzenie, czy ci, którym powierzamy swoje środki, faktycznie je przechowują, są wypłacalni i nie manipulują statystykami. Działaj w swoim własnym interesie – nie ufaj, sprawdzaj.

What Proof of Keys Celebration is and Why You Should Care