2018-02-26 – niepozorna data,…

Categories Bitcoin

2018-02-26 – niepozorna data, ale przejdzie do historii. Był to ostatni dzień w historii świata kiedy #bitcoin miał cenę w USD wyrażoną w postaci czterocyfrowej.
Jako ciekawostkę mogę podać, ostatni dzień w historii świata, kiedy cena bitcoina miała wartość USD wyrażoną trzema cyframi wystąpił niecały rok temu – było to 2017-03-27.
Cena bitcoina w USD wyrażona dwoma cyframi ostatni raz wystąpiła w dniu 2013-06-29.
Dla porównania, ostatni dzień w historii świata, kiedy cena bicoina w USD będzie miała wartość pięciocyfrową wystąpi 2020-06-01.
#ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #kryptowaluty